Disclaimer

Disclaimer
Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Bronverantwoording
Vormgeving en lay-0ut: PixelPlay, Grijpskerke
Tekstcontrole: Schrijverij Van Liere, Etten-Leur
Website hosting: Adaxi Internet, Middelburg
Fotografie René en Alexander: Jenny de Rijke, Den-Haag

Gebruik van informatie
PixelPlay streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat PixelPlay niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. PixelPlay aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen PixelPlay en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
PixelPlay garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met PixelPlay te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
PixelPlay.eu kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. PixelPlay heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. PixelPlay aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van PixelPlay zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere wijze openbaar worden gemaakt, zonder dat PixelPlay daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.