Disclaimer

© PixelPlay – versie 2023.05

Op het gebruik van deze website (www.pixelplay.eu) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

Verantwoording
Ontwerp, fotografie en teksten: Alexander de Groot, PixelPlay.eu, Vlissingen
Fotografie op pagina’s ‘Wie zijn wij’: Jenny de Rijke Fotografie, Den Haag en Angelique Lapré, Vlissingen
Tekstcorrectie: Wendela Van Liere, Schrijverij van Liere, Etten-Leur
Domeinbeheer en hosting: Adaxi, Middelburg

Gebruik van informatie
PixelPlay streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat PixelPlay niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. PixelPlay aanvaaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. 
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen PixelPlay en de gebruiker van de website ontstaan. 

E-mail
PixelPlay streeft ernaar dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, echter is dit niet altijd gegarandeerd omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met PixelPlay te communiceren accepteert u dit risico. 

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Op deze websites heeft PixelPlay geen enkele invloed en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. PixelPlay aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van PixelPlay zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat PixelPlay daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.  Lapr